چگونه در خانه تست بزنیم؟! بخش اول.

درود..

اینکه چرا باید در هر مقطعی که باشیم به نسبت آن مقطع و فاصله اش با کنکورهای زندگی آمزوشی ی امروزمان تست زنی کنیم(مانند ازمون وردی مدارس نمونه و تیزهوشان و...تا خود کنکور) جای دیگری قابل بحث است اما فعلا اینکه چطور باید در خانه (صرف نظر از هرانچه در مدرسه یا ازمونها تست زنی می کنیم) تست زنی کنیم ک همگی اسوده باشیم ک در مسیر درستی در حال پیشروی هستیم یکی از مهمترین مسائلی است ک یک داوطلب ازمون تستی در هر مقطعی ک باشد باید ان را بداند و در نهایت بتواند!

 

جواب سوال:

مهمتر از همه چیز این مهم است که (تست کور) !   نزنیم..

تست کور چیست؟

جواب:

تست کور به زبان ساده یعنی اینکه:

ما فقط تست بزنیم...

شاید  خیلی  هم تست بزنیم  

اما نمی دانیم کجای کار تست زنی  هستیم؟!

در هر درسی چقدر واقعا توانا هستیم؟!

 

تست کور زدن یعنی : فقط تست زدن  و دیگر هیچ...

تست زنی که در قالب عدد و رقم نیامده است  درصد گیری نشده است ... تعداد صحیح ها  غلط ها  و نزده ها و درصد ها   روی کاغذ نیامده است..

پس چه کنیم؟!

 

در جلسه بعد به این سوال پاسخ خواهیم داد...

موفق باشید


منبع این نوشته : منبع
کنیم ,اینکه